Biospektroszkópiai Laboratórium:
modern optikai spektroszkópiai technikák együttese

Laboratory for Biospectroscopy: complementary modern optical spectroscopic techniques.

KI-kód: TFjaNKf3Zy

Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Biospektroszkópiai Laboratórium

1094, Budapest, Tűzoltó utca 37-47A KI rövid leírása

A Spektroszkópiai Laboratóriumban rendelkezésre álló egymást kiegészítő modern spektroszkópiai technikák együttese alkalmas a biomolekulák széleskörű, szerkezeti és funkcionális jellemzésére. A technikák felölelik az teljes optikai tartományt az infravöröstől az UV-ig, az abszorpciós és fluoreszcencia technikák mellett dinamikus fényszórásmérés teszi lehetővé a részecskeméret meghatározást. A minták széles termodinamikai (hőmérséklet és nyomás) paramétertartományban vizsgálhatók speciális mintatartók segítségével. Az időablak a nanoszekundumos fluoreszcencia élettartamtól a steady state mérésekig tart. A laboratóriumban elérhető vákuum FTIR, több fluoresczencia spektrométer, fluoreszcencia élettartammérő, nagy-felbontású lézeres fluoreszcencia spektrométer, abszorpciós spektrométerek. Ezek mind számos mintatartóval kombinálhatók, a kívánt hőmérséklet (10K-130C) ill. nyomás (0,1 MPa -2000 MPa) kontrollált elérése céljából.

Telefonszám: +36 1 4591500/60225

Fax: +36 1 2666656

E-mail: laszlo.smeller-at-eok.sote.hu

A KI részét képező, önállóan is használható jelentősebb berendezések, felszerelések és egyéb elemek

1. elem

1. elem megnevezése

Bruker Vertex80v FTIR spectrometer

1. elem elérhetősége (cím, weblink stb.)

SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

1. elem kapcsolattartója (neve, email címe és egyéb elérhetősége) +

Smeller László, laszlo.smeller-at-eok.sote.hu

1. elem rövid leírása

Vákuum FTIR spektrométer, közép infravörös tartomány (600-4000cm-1) mérésére, nagy érzékenységű folyékony nitrogén hűtésű MCT detektorral. Két különböző ATR feltéttel (ZnSe ill. gyémánt), hőmérsékletszabályzóval, ill. hőmérséklet-szabályzott nyomáscellával, amellyel 2000 MPa nyomás és 110 C hőmérséklet érhető el . Sugárfókuszáló kisméretű minták méréséhez. OPUS mérő és kiértékelő szoftver.

1. elem megnevezése (angolul)

Bruker Vertex80v FTIR spectrometer

1. elem rövid leírása (angolul)

Vacuum FTIR spectrometer for MIR (600-4000 cm-1) equipped with a liquid nitrogen cooled high-sensitivity MCT detector. Two ATR sample holders (ZnSe and diamond). Temperature controller, temperature controlled high pressure cell for pressures up to 2000 MPa and 110 C. Beam condenser for small samples. OPUS software for measurements and spectrum evaluation.

2. elem

2. elem megnevezése

Jobin-Yvon Flourolog spektrofluoriméter

2. elem elérhetősége (cím, weblink stb.)

SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

2. elem kapcsolattartója (neve, email címe és egyéb elérhetősége) +

Herényi Levente, levente.herenyi-at-eok.sote.hu

2. elem rövid leírása

Fluorolog-3 típusú, FL3-22-es emissziós és gerjesztési oldalon is dupla monokromátoros modell, Glan-Thompson polarizátorokkal kiegészítve (Jobin Yvon S.A. HORIBA) fényforrás: Xe lámpa, XBO450W, OSR/2 detektor: Hamamatsu R928P mintatartó: Peltier-hűtős szabályozható hőmérsékletű (házi gyártmány)

2. elem megnevezése (angolul)

Jobin-Yvon Flourolog spectrofluorimeter

2. elem rövid leírása (angolul)

Typ:Fluorolog-3 (FL3-22) with double monochromators for both the exciting and emitted light. Equipped with Glan-Thompson polarizers (Jobin Yvon S.A. Horiba) Light source: Xe lamp (XBO450W OSR/2) Detector Hamamatsu R928P Equipped with temperature stabilized cuvettenholder.

3. elem

3. elem megnevezése

EAI lézeres gerjesztésű foszforeszcencia spektrum és élettartam-mérő

3. elem elérhetősége (cím, weblink stb.)

SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

3. elem kapcsolattartója (neve, email címe és egyéb elérhetősége) +

Schay Gusztáv, gusztav.schay-at-eok.sote.hu

3. elem rövid leírása

CD900 típusú (Edinburgh Analytical) spektrofluorimeter nanosec. ill. mikrosec impulzus-szélességű gerjesztésekhez adaptálható elektronikával és szoftverrel. fényforrások: 1. 75 W-os Xe lámpa, villanó Xe lampa (microsec)

2. SOLAR laser systems, 5ns 10Hz YAG, + SHG + THG + OPO + SHG, 1064nm,532nm, 355nm, hangolható tartományok (nm):270...350, 350...515, 540 … 710, 710 … 1033

detektor: Hamamatsu R955

3. elem megnevezése (angolul)

Phsophorescence spectrometer (EAI) with laser excitation for lifeteime measurements

3. elem rövid leírása (angolul)

CD900 typ (Edinburgh Analytical) spectrofluorimeter for measurements of fluorescence (nanosec) and phosphorescence (mikrosec) lifetimes. Light sources: 1.: 75 W-os Xe Lamp, Xe flashlamp (microsec)

2.: SOLAR laser systems, 5ns 10Hz YAG, + SHG + THG + OPO + SHG, 1064nm,532nm, 355nm, tunable ranges: (in nm):270...350, 350...515, 540 … 710, 710 … 1033

detector: Hamamatsu R955

4. elem

4. elem megnevezése

Varian Cary4 abszorpciós spektrofotométer programozható fűtő-hűtő feltéttel

4. elem elérhetősége (cím, weblink stb.)

SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

4. elem kapcsolattartója (neve, email címe és egyéb elérhetősége) +

Hudeczné Csík Gabriella, gabriella.csik-at-eok.sote.hu

4. elem rövid leírása

4. elem megnevezése (angolul)

C ry 4E UV-VIS spektorfotométer (Varian)

Varian Cary4E absorption spectrophotometer with programmable heater-cooler

4. elem rövid leírása (angolul)

Spectral range: 200-900 nm Mintatartó: szabályozható hőmérsékletű, automata mintaváltóval és programozható fűtőprogrammal (Cary

Cary 4E UV-VIS spectrophotometer (Varian) Temperature Controller, Varian)

Spectral range: 200-900 nm Equipped with temperature controlled multiple sample holder accessory (Cary Temperature Controller, Varian)

5. elem

5. elem megnevezése

Hitachi fluoriméter beépített nagy nyomású cellával

5. elem elérhetősége (cím, weblink stb.)

SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

5. elem kapcsolattartója (neve, email címe és egyéb elérhetősége) +

Schay Gusztáv, gusztav.schay-at-eok.sote.hu

5. elem rövid leírása

Hitachi (F-2500) spektrométer Felbontás 1 nm a látható tartományban Nagy nyomású mérőcellával (max 3kbar)

5. elem megnevezése (angolul)

Hitachi spectrofluorimeter with high pressure cell

5. elem rövid leírása (angolul)

Hitachi F-2500 spectrofluorimeter Resolution 1nm Equipped with a high pressure cell (3 kbar)

6. elem

6. elem megnevezése

Nagyfelbontású (site selective) fluoreszcencia emissziós spektrométer összeállítás

6. elem elérhetősége (cím, weblink stb.)

SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

6. elem kapcsolattartója (neve, email címe és egyéb elérhetősége) +

Herényi Levente, levenete.herenyi-at-eok.sote.hu

6. elem rövid leírása

A mérőrendszer a következő elemekből áll: Yobin Ivon monkromátor, (0-900 nm) Andor CCD kamera (128x1024) spektrumfelvételekhez Verdi V-10 (532 nm 10 W) Coherent 699 ring dye laser CTI Cryogenics zárt rendszerű hélium kriosztát Hőmérskleti tartomány 10K-300K

6. elem megnevezése (angolul)

High resolution (site selective) fluorescence emission setup

6. elem rövid leírása (angolul)

The setup consits of the following items: Yobin Ivon monochromator, (0-900 nm) Andor CCD kamera (128x1024) for collection of spectra Verdi V-10 (532 nm 10 W) Coherent 699 ring dye laser CT Cryogenics cryostat for 10K-300K temperatures

7. elem

7. elem megnevezése

Dinamikus fényszórásmérő MEM kiértékelő szoftverrel

7. elem elérhetősége (cím, weblink stb.)

SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

7. elem kapcsolattartója (neve, email címe és egyéb elérhetősége) +

Módos Károly, karoly.modos-at-eok.sote.hu

7. elem rövid leírása

Dynamikus fényszórásmérő szilárdtest lézer (Melles Griot) – 457 nm-es, maximálisan 150 mW teljesítményű

ALV GmbH goniométer

detektor: H7155 PMT module (Hamamatsu) Házi gyármányú korrelátor és maximum entrópia módszeren alapuló kiértékelőszoftver a részcskeméret meghatározására.

7. elem megnevezése (angolul)

Dynamic Light Scattering device with MEM evaluation software

7. elem rövid leírása (angolul)

Dynamic Light Scattering device Solid state laser (Melles Griot) – 457 nm max. power: 150 mW ALV GmbH goniometer detector: H7155 PMT module (Hamamatsu)

With home made correlator and a (maximum entropy based) software for particle size determination.

8. elem

8. elem megnevezése

Fluoreszcencia éltettartam mérő spektrométer (ISS Chronos-BH TCSPC)

8. elem elérhetősége (cím, weblink stb.)

SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

8. elem kapcsolattartója (neve, email címe és egyéb elérhetősége) +

Schay Gusztáv, gusztav.schay-at-eok.sote.hu

8. elem rövid leírása

8. elem megnevezése (angolul)

Fluorescence lifeteime measurement with nanoleds as light sources

Time resolved spectrofluorometer (ISS Chronos-BH TCSPC)

8. elem rövid leírása (angolul)

Fényforrásként nanoledek szolgálnak, idofelbontas 200ps, spektralis felbontás az emisszios oldalon 2nm, polarizációmérés lehetséges.

Fluorescence lifetime measurement with nanoleds as light sources. Lifetime resolution 200ps, spectral resolution at the emission side: 2nm, equipped with polarizers.

A KI által nyújtott főbb szolgáltatások

Kutatási eszközökhöz való hozzáférés, konzultáció, teszt kísérletek tervezése és kivitelezése, mérések tervezése és kivitelezése, makromolekulák konformációs stabilitásának vizsgálata széles hőmérséklet és nyomástartományokban, makromolekulák kölcsönhatásait kísérő konformációváltozások detektálása, aggregátumok és makromolekuláris komplexek kialakulásának kinetikai és termodinamikai vizsgálata, fluoreszcens jelzők és monitorok eloszlásának homogenitás vizsgálata, fluoreszcens jelzés sikerének minősítése, FRET-módszer alkalmazhatóságának vizsgálata, részecskék méreteloszlásának vizsgálata mikromólos koncentrációjú oldatokban 1-től 500 nm mérettartományban, mikroszekundum tartományú ATP kötődési kinetikák.