Rossz a felvetés. Nem mit hanem Kit?
Karácsony ugyanis valakinek a születésnapja.
Mégpedig Jézus Krisztusé.
Azé a Jézusé, akirõl így ír János evangéliuma:
Az Ige testté lett, közöttünk lakozott, és láttuk az õ dicsõségét mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét, telve kegyelemmel és igazsággal. [Jn.1,14.]
A nyitólapon lévõ rajzon is egy fontos szövegrész szerepel, ez pedig arról tudosít hogy miért is született meg. Azért, mert az Istentõl elszakadt emberiség csak igy találhat vissza hozzá. Isten ugyanis szeret minket annyira, hogy nem akarja, hogy elvesszünk abban az állapotban ahogyan a világra jöttünk. Egyszer majd bekövetkezik a halálunk, és - ahogyan a Biblia mondja - utána az itélet. Jézus azért jött, hogy általa legyen újra kapcsolatunk Istennel, és õ ne haragvó bíró legyen, hanem szeretõ édesapánk. Aki ugyanis befogadja Krisztust, vagyis elhiszi, hogy szüksége van Rá, elfogadja magára nézve amit õ mond, és összeköti a továbiakban az életét Vele, annak új életet ad. Olyant, amely tele van örömmel, békességgel, és biztonsággal. Jézus ugyanis ma is él, vele ma is lehet találkozni, õ kész bárkivel újat kezdeni aki azt kéri, és hittel elfogadja.

Hogyan lehet Jézust megismerni? A Bibliából, ott van leírva Istennek a mondanivalója. Másodsorban pedig a napi gyakorlatból: aki õszintén keresi az õ akaratát, annak meg is mutatja azt. Harmadsorban pedig a keresztény gyülekezetben, ahol a hitben elõrébb járók segitenek, és ahol Biblia-ismeretet, ezen keresztül pedig Isten-ismeretet lehet tanulni.

Hétköznapi nyitóoldal